[rank_math_breadcrumb]

کراودینگ دندانی در الاینر تراپی و 3 دسته

لابراتوار اتیوس
21 دی 1401
زمان مطالعه: 2 دقیقه
چکیده: کراودینگ دندانی نامنطمی هایی است که در رویش دندان ها رخ می دهد و ممکن است در همه ابعاد رخ دهد. کراودینگ دندانی در سه دسته مایلد،مدریت و سیویر دسته بندی می شوند.
فهرست مطالب

کراودینگ چیست؟

کراودینگ دندانی، نامنطمی هایی که در رویش دندان ها رخ می دهد که ممکن است در همه ابعاد رخ بدهد را کراودینگ می نامند. دلایل متعددی می تواند باعث کراودینگ شود؛ مانند استفاده نکردن از فضا نگهدار، وراثت، ابعاد و سایز نامتناسب دندان ها با فکین و …

کراودینگ های دندانی در سه دسته قابل مقایسه هستند:

  1. Mild
    کیس هایی با بهم ریختگی های قوس کمتر مساوی 4 میلی متر(به این معنا که قوس ایده آل نسبت به مجموع عرض دندان های در قوس 4 میلی متر کمتر یا بیشتر باشد).
  2. Moderate
    کیس هایی با بهم ریختگی های قوس 4 تا 8 میلی متر
  3. Severe
    کیس هایی با بهم ریختگی های قوس بیش تر از 8 میلی متر

اغلب کراودینگ ها با الاینر قابل درمان هستند اما نه همه آن ها

باید این نکته را در نظر گرفت که بیشتر کیس های درمانی الاینر تراپی، کراودینگ ها هستند اما با توجه به شرایط بیمار درمان کیس های مایلد تا مدریت بهترین کیس های درمان با الاینر هستند و کیس های سیویر بهتر است با وایر و براکت اصلاح شوند.

کراودینگ های دندانی مایلد - لابراتوار اتیوس
کیس کراودینگ مایلد
کراودینگ های دندانیمدریت - لابراتوار اتیوس
کیس کراودینگ مدریت

درمان کیس های سیویر

برای کیس های سیویر با محاسباتی که انجام میدهیم احتمالا نیاز به کشیدن دندان یا اکسپنشن های عرضی (اسکلتال و دنتال) خواهیم بود.

درمان کیس های مایلد تا مدریت

برای کیس های خفیف، معمولا از اینترپروگزیمال ریداکشن (استریپینگ) استفاده میکنیم، تا فضای کافی برای جا دادن دندان باشد. در این درمان ها تا جایی که ممکن باشد، سمت کشیدن دندان ها نمی رویم. برای اندازه استریپینگ باید ضخامت مینا را در نظر بگیریم و این مقادیر توسط تکنسین مشخص و در کلینیک توسط کلینیسین روی دندان ها انجام می شود.

برچسب ها:الاینر
واتساپ
تلگرام
ایمیل
پرینت

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید